۱۳۹۶ فروردین ۲۴, پنجشنبه

صبرگاهی استدلال‌ها و کلمات حتی اگر درست باشند، قدرت اثبات ندارند. آن‌گاه که پیر در خشت خام می‌بیند، کلماتش برای جوان خام، برای محب، برای مبغض بی‌معناست. استدلال‌ ناتوان است. باید صبر کرد و صبر کرد و صبر کرد تا باطل خودش را عریان کند. باطل هویدا شود. هویدایی باطل حتی با سال‌ها تأخیر قدرت‌مندتر از استدلال‌ها و کلمات پیر است در روزگار مستی جوانان خام.

هیچ نظری موجود نیست: