۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

پنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می‌رسد

وجعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه وفی آذانهم وقرا [انعام:۲۵] ما بر دلهايشان پرده‌ها افكنده‌ايم تا آن را نفهمند و در گوشهايشان سنگينى [قرار داده‌ايم‌].
فدمرناهم تدمیرا [فرقان:۳۶] پس آنان را به سختى هلاك نموديم.

هیچ نظری موجود نیست: