۱۳۹۵ بهمن ۱۶, شنبه

ناآگاهی و طنزنابلدی

برای رهایی از همیشه شنونده بودن، باید سخن گفت. برای سخن گفتن باید چیزی دانست که دیگران ندانند. وقتی ناآگاهی باشد، ساده‌ترین جایگزین طنز است. نومؤلفان شبکه‌های اجتماعی را نگاه کنید که به سمت طنز می‌روند؛ اما مشکل پابرجاست. طنزنابلدند. طنزنابلدی کلمات را به سمت لودگی می‌کشاند به سمت کلمات رکیک می‌رود. 

هیچ نظری موجود نیست: