۱۳۹۵ بهمن ۲۵, دوشنبه

ولاتضروه شیئا

طور دیگر می‌توان ترجمه کرد «عرش خدا به لرزه درنمی‌آید.»

هیچ نظری موجود نیست: