۱۳۹۵ بهمن ۱۴, پنجشنبه

تغییر کن قضا را

دگرگونی نفی است و اثبات. رفت است و آمد. حذف است و اضافه. ویرانی است و بازسازی. نفی و رفت و حذف و ویرانی رنج‌آور است.