۱۳۹۵ بهمن ۱۶, شنبه

خواب

روبروی حسن بودم. می‌گفتم اگر طالقانی نمی‌مرد، نهضت آزادی و جبهه ملی و سازمان مجاهدین عاقبتش این نمی‌شد. می‌ترسم بعد از مرگ هاشمی، چنین اتفاقاتی بیافتد. 

هیچ نظری موجود نیست: